Regels

De eenvoudigste beschrijving van de regels is als volgt: speelt om de beurt de bal, voordat hij twee keer op de grond stuitert, tegen de voormuur. Als de bal twee keer is gestuiterd of ‘uit is’, is het punt voorbij en heeft er iemand gescoord. Doe dit totdat iemand 11 punten heeft, met 2 punten verschil en die persoon wint een ‘game’. Win je als eerste het afgesproken totaal aantal aan games (bijvoorbeeld 2 of 3), dan win je de wedstrijd.

Natuurlijk komt er wel iets meer bij kijken. Allereerst een overzicht van een squashbaan.

Beschrijving Squashbaan

Serveren

Je begint ieder punt met een service. Om een goede service te slaan moet je de volgende zaken doen:

 1. Is dit de eerste keer dat je serveert (de vorige service is door je tegenstander geslagen)? Kies of je van rechts of links wilt serveren. Is dit een vervolgende service (de vorige service is door jou geslagen), serveer vanaf de andere kant dan de vorige service.
 2. Zet een voet in het toepasselijke serveervak.
 3. Sla de bal richting voormuur zodat hij de voormuur raakt boven de serveerlijn en onder de uitlijn, ofwel het grote 2/3e deel bovendeel van de voormuur.
 4. Als de bal de voormuur heeft geraakt, moet hij in het ontvangstvak stuiteren. Serveer je van rechts, moet hij stuiteren in het ontvangstvak links, serveer je van links, moet hij stuiteren in het ontvangstvak rechts.

Is dit alles gelukt? Dan heb je een goede service geslagen en gaat het punt verder. Je kan de lijnen op de vloer en de serveerlijn verder vergeten. Je moet simpelweg de bal tegen de voormuur spelen boven de tin en onder de uitlijn.

Het punt spelen

Het punt eindigt als de speler die aan de beurt is om te slaan, er niet in slaagt de bal te slaan voordat hij de tweede keer op de grond stuitert,  of als degene die de bal net geslagen heeft de bal zodanig sloeg dat hij uit is. Maar wat is uit precies?

Wanneer is de bal uit?

 1. De voormuur wordt geraakt op of boven de uitlijn
 2. De voormuur wordt geraakt op of onder de tin
 3. De linker of rechter zijmuur wordt geraakt op of boven de uitlijn
 4. De achtermuur wordt geraakt op of boven de uitlijn
 5. Je het plafond raakt
 6. De bal helemaal uit de baan vliegt

Op de lijn is de bal dus uit? Ja, op de lijn is de bal uit. Dit geldt dus ook tijdens het serveren: raakt je tijdens het serveren de servicelijn, de uitlijn of een van de lijnen van het ontvangstvak is de bal ook uit.

Puntentelling

Oke, het punt is voorbij en nu? Om te beginnen heeft iemand gescoord. Is de bal twee keer gestuiterd voordat de speler die aan de beurt was hem kon slaan, heeft de andere speler 1 punt.

Heeft de speler die net aan de beurt was de bal zo geslagen dat hij uit was, dan heeft de speler die aan de beurt zou komen een punt.

Er zijn twee situaties mogelijk: degende die serveerde wint het punt of degende die de service ontving wint het punt.

Als degene die serveerde het punt wint, mag hij nog een keer serveren. Wel moet hij nu vanaf de andere kant van de baan serveren. Dus, serveerde hij van de rechterkant naar het ontvangstvak links, moet hij nu vanaf de linkerkant serveren naar het ontvangstvak rechts. Stel hij wint nog een keer een punt, moet hij weer serveren van de rechterkant van de baan naar het ontvangstvak links enzovoorts.

Als degende die de service ontving het punt wint, mag die beginnen met serveren. Hij kiest een kant waar hij vandaan wil serveren, serveert de bal en het punt wordt zoals normaal gespeeld.

De puntentelling is erg eenvoudig. Als je een punt scoort, ongeacht of je serveerde of de service ontving, tel je 1 op bij je totaal aantal punten. Ofwel, 1-0, 2-0, 3-0 enzovoorts. Je eindigt een game (analoog aan een set bij tennis) als je als eerste 11 punten heb behaald. Wel moet je 2 punten verschil met je tegenstander hebben. 11-9 kan dus wel, 11-10 kan niet en zal er doorgespeeld moeten worden tot bijvoorbeeld 12-10 of misschien wel 13-11 of verder. Voorafgaande aan de wedstrijd spreek je met je tegenstander af hoeveel games je moet winnen om een wedstrijd te winnen. Meest voorkomend hierbij is 3 games om te winnen (‘best of five’) dan wel 2 games om te winnen (‘best of three’).

Je tegenstander raken

Help, ik heb mijn tegenstander geraakt met de bal, wat nu?

Je tegenstander raken kan natuurlijk per ongeluk gebeuren. Je kan het zelfs expres doen. Dit laatste is echter niet erg collegiaal en vooral erg pijnlijk (voor je tegenstander).

Hanteer de volgende vuistregel:

 • Heb je de tegenstander direct geraakt en had de bal de voormuur gehaald, is het punt voor jou (‘stroke’). Het klinkt gemeen, maar jij krijgt het punt, je tegenstander de pijn. In een officiële wedstrijd krijg je echter ook een waarschuwing en na herhaling wordt je gediskwalificeerd. Bovendien is het erg onsportief.
 • Heb je de tegenstander indirect geraakt (je slaat de bal tegen achterwand of zijwand en dan raakt hij je tegenstander) en de bal had de voormuur gehaald, dan speel je het punt opnieuw (‘let’).
 • Heb je de tegenstander geraakt maar de bal had de voormuur toch niet gehaald, dan is het punt voor je tegenstander. Ofwel, gruwelijk hard de bal op de hak van je tegenstander spelen levert je niets.

Hinderen

Hoe zit het dan met hinderen in het algemeen?

In het algemeen moet degene die aan de beurt is om te slaan

 • Een redelijk zicht op de bal hebben als deze van de voormuur afkomt
 • Vrij naar de bal toe kunnen bewegen
 • De bal, met een redelijke slagbeweging, vrij kunnen slaan
 • De bal vrij rechtstreeks naar de voormuur kunnen slaan
 • Een redelijke uitzwaai kunnen maken

Wordt de speler die aan de beurt is om te slaan in een van deze zaken belemmerd, dan is er sprake van hinder. Afhankelijk van de situatie krijgt de gehinderde speler dan het punt toegewezen (‘stroke’), wordt het punt opnieuw gespeeld (‘let’) of wordt zijn appél op hinder afgewezen (‘no let’). Bepalende factoren zijn onder andere of er sprake is van hinder, de andere speler zijn best heeft gedaan om hinder te vermijden en of de speler die aan de beurt was om te slaan de bal überhaupt kon slaan. Natuurlijk is er ruimte voor interpretatie, maar zie onderstaand schema voor een goede indicatie:

Was er sprake van hinder

Nee→

No let

Ja↓

Was de hinder minimaal?

Ja→

No let

Nee↓

Had de gehinderde speler de bal kunnen halen, een goede bal kunnen
slaan en deed hij elke moeite hiertoe?

Nee→

No let

Ja↓

Speelde de gehinderde speler verder na de ondervonden hinder?

Ja→

No let

Nee↓

Creëerde de gehinderde speler de hinder zelf tijdens het naar de bal
bewegen?

Ja→

No let

Nee↓

Deed de tegenstander elke moeite om de hinder te voorkomen?

Nee→

Stroke

Ja↓

Zorgde de hinder ervoor dat de gehinderde speler geen redelijke zwaai
kon maken?

Ja→

Stroke

Nee↓

Had de gehinderde speler een winnende bal kunnen slaan?

Ja→

Stroke

Nee↓

Had de gehinderde speler de tegenstander geraakt met de bal die
rechtstreeks naar de voormuur zou worden gespeeld dan wel met een winnende
bal via de zijmuur?

Ja→

Stroke

Nee→

Let

Veel gestelde vragen

Is een bal op de lijn in of uit?
Een bal op de lijn is uit.

Mag ik de bal ook slaan voor de eerste stuit?
Ja, voordat de bal de eerste keer stuitert mag je hem ook al slaan. Dit heet een volley.

Moet je bovenhands of onderhands serveren?
Je techniek bij het serveren is in dezen je eigen keuze, mits je maar wel aan de algemene regels voor de service voldoet.

Heb je een tweede service bij squash?
Nee, in tegenstelling tot bijvoorbeeld tennis heb je bij squash maar 1 service.

Als de bal van de achterwand komt, is het dan altijd een let?
Nee, een bal die terugkomt van de achterwand creëert niet per definitie een let situatie. Ook no let en stroke zijn, afhankelijk van de situatie mogelijk.

Voor meer vragen zie: Squash FAQ

Voor een volledig overzicht van alle regels zie: Squash rules